Hoe gaat dat?

Wat is een polikliniek?

In een ziekenhuis komen heel wat mensen voor een korte behandeling, een kort onderzoek of een gesprek met de arts. Die mensen gaan naar een polikliniek (een poli). Ze hoeven niet in het ziekenhuis te overnachten.

Er zijn heel wat poliklinieken, maar ééntje is speciaal voor kinderen en jongeren van 
0 t/m 18 jaar: de kinderpolikliniek.

De kinderpolikliniek in Nieuwegein

Waarom ga je naar de polikliniek?

Misschien heeft je huisarts of een arts uit ons ziekenhuis je doorverwezen naar de kinderpolikliniek. Maar het kan ook zijn dat je zelf met vragen zit of ergens last van hebt. Dan kun jij zelf of je ouders een afspraak maken.

Er zijn allerlei verschillende poliklinieken. Op elke polikliniek zijn artsen en verpleegkundigen die heel veel van een bepaald onderwerp of een bepaalde ziekte weten. De kinderpolikliniek is er speciaal voor kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar. Je kunt daar voor van alles terecht, bijvoorbeeld als het gaat om vragen of klachten over:

 • astma
 • overgewicht
 • diabetes
 • groeiproblemen
 • gedragsproblematiek, zoals ADHD en ADD
 • klachten op sexueel gebied
 • buikpijn
 • erfelijke ziekten
 • eetproblemen
 • hartklachten
 • neurologische klachten

Meestal kom je bij één van onze kinderartsen .

Er zijn ook poliklinieken voor mensen (van alle leeftijden) die bepaalde problemen hebben. Denk maar aan:

 • KNO: als je last hebt van je keel, neus of oren
 • Chirurgie: als je geopereerd moet worden
 • Orthopedie: als je last hebt van je botten of je spieren
 • Plastische chirurgie: als je problemen hebt met je huid of uiterlijk
 • Urologie: als je problemen hebt met je blaas of urinewegen
 • Gynaecologie: als je klachten hebt over (bijvoorbeeld) je menstruatie

Het kan dus gebeuren dat je huisarts of kinderarts je naar zo'n polikliniek verwijst.
Maar ook daar krijg je te maken met mensen die speciaal op kinderen en jongeren gericht zijn.

 Waar vind je de polikliniek?

Dat ligt er natuurlijk aan naar welke polikliniek je gaat. We hebben poliklinieken in:

Kijk van tevoren dus goed waar je moet zijn, en hoe je er met de auto of het openbaar vervoer kunt komen.

Wat neem je mee?

Deze dingen moet je niet vergeten:

 • je verwijskaart of verwijsbrief van je (huis)arts
  als je die niet hebt, hoef je hem natuurlijk ook niet mee te nemen
 • je patiëntenpas
  als je die niet hebt, kom dan wat eerder om er een te laten maken
 • je verzekeringspapieren of -pasje
  vraag je ouders als je deze niet zelf hebt
 • een legitimatiebewijs
  paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument
 • een lijst met de medicijnen die je gebruikt
  alleen áls je medicijnen gebruikt, natuurlijk

Het is verstandig om je voor te bereiden op je polikliniekbezoek. Schrijf vooraf je klachten en vragen op, zodat je ze niet vergeet tijdens het gesprek.

Je patiëntenpas

Kom je voor het eerst als patiënt in ons ziekenhuis? Dan moet je een patiëntenpasje laten maken. Daarvoor neem je mee:

 • een legitimatiebewijs
  paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument
 • je verzekeringspapieren of -pasje
  vraag je ouders als je deze niet zelf hebt


Vergeet niet een patiëntenpas te laten maken als je die nog niet hebt


Heb je al een patiëntenpas? Kijk dan thuis even of alle gegevens nog kloppen. Zo niet, dan moet je ze laten veranderen.

Moet je je patiëntenpasje laten maken of aan laten passen? Kom dan 10 minuten vóór je afspraak, en meld je:

 • in Nieuwegein: bij de balie Patiëntenpasjes op de begane grond
 • in Utrecht: bij de receptie

 Neem bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis altijd je patiëntenpas mee!

Kun je niet komen?

Misschien kun je niet komen, bijvoorbeeld omdat je ziek ben. Geef dit dat op tijd door aan de poli-assistente. Hier vind je de telefoonnummers van al onze poli's.

Tijdens je bezoek

Melden
De meeste kinderen komen met (één van) hun ouders naar het ziekenhuis. Maar als je 16 jaar of ouder bent, kun je ook alleen komen. Hier staat stap voor stap wat er gebeurt vóórdat je bij je arts komt.

 • Je meldt je bij de balie van de polikliniek waar je wordt verwacht.

 • De poli-assistente meet en weegt je eerst even. Ze noteert de gegevens in je dossier.

 • Dan moet je waarschijnlijk even wachten in de wachtruimte. Daar liggen tijdschriften, maar je kunt natuurlijk ook zelf iets te lezen, te puzzelen of te luisteren meebrengen. Als het spreekuur van je arts uitloopt, vraag dan gerust aan de poli-assistente wat er aan de hand is.

Let goed op je bezittingen: diefstal is helaas niet altijd te voorkomen.


In de spreekkamer

Als je aan de beurt bent, haalt de kinderarts je op. In de spreekkamer kun je hem of haar vertellen waar je last van hebt. Je kunt ook vragen stellen.


Misschien onderzoekt de kinderarts je even. Je mag daarvoor op de behandeltafel gaan liggen of zitten.

Het kan zijn dat het korte onderzoek niet genoeg is. Dan geeft de kinderarts je een verwijzing voor een andere polikliniek of afdeling. Daar moet je dan een nieuwe afspraak voor maken.
Sommige onderzoeken, zoals bloedprikken, kunt je direct na je bezoek laten doen.

Weer naar huis

Na het polibezoek meld je je weer bij de poli-assistente. Zij regelt de volgende stap voor je. Wat die is, hangt natuurlijk af van de situatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat:

 • ze je vertelt wanneer en van wie je de uitslagen van je onderzoek krijgt (als je een onderzoek gehad hebt)
 • ze een nieuwe polikliniek-afspraak voor je maakt (als je nog eens terug moet komen)
 • ze je doorstuurt naar Bloedafname (als er wat bloed geprikt moet worden)
  In dit geval kan je huid vooraf verdoofd worden met een spray of zalf, zodat je de prik bijna niet voelt. Als je dit wilt, geef dit dan duidelijk aan bij degene die bij jou bloed gaat afnemen.
 • ze je naar de balie Opname verwijst (als je binnenkort opgenomen moet worden voor meer onderzoek of voor een behandeling)

Nieuwe afspraak maken

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je nog niet direct een nieuwe polikliniek-afspraak kunt maken, bijvoorbeeld omdat je nog niet weet wanneer je kunt. Dat geeft niet, want er zijn drie manieren waarop je een nieuwe afspraak kunt maken:

 • je maakt meteen na je bezoek een nieuwe afspraak met de poli-assistente
 • je belt naar de polikliniek
 • je boekt zelf online een afspraak in (maar let op: dat kan nog niet voor alle poli's)